Obsługa jednostek służby zdrowia

Od wielu lat związany jestem zawodowo z informatyzacją służby zdrowia, co wpływa m.in. na znajomość specyfiki rozwiązań wykorzystywanych w tym sektorze; od konieczności zachowania bezpieczeństwa przetwarzania informacji do często konieczności dysponowania certyfikowanym sprzętem do użytku medycznego. Mimo często różnych wyobrażeń jednostek służby zdrowia związanych z komputeryzacją, w wielu przypadkach wspólnym mianownikiem jest konieczność dostosowania struktury informatycznej zarówno sprzętowej jak i oprogramowania do rozliczania świadczonych usług bądź to w ramach umowy z NFZ, bądź w ramach różnego rodzaju rozliczeń komercyjnych. W obydwu przypadkach służę pomocą i radą, zapraszam do kontaktu związanego z doradztwem, analizą, pomocą w rozwiązaniu problemów oraz rozwoju używanej struktury informatycznej.